Miljö

Tillsammans med våra samarbetspartners så bedriver vi ett aktivt miljöarbete.


Midland är miljöpionärer och första oljemärket i Sverige som 2004 införde livscykelsynsättet genom återvinning av använda oljor (regenerering av spilloljor). De blir till nya basoljor som ett hållbart resursalternativ till förbränning.


Vi tror att deras "life-cycle" synsätt hjälper till att bevara våra ändliga naturresurser, exempelvis olja.


Midland hoppas påverka branschen att ta steget till en mer hållbar utveckling när det gäller återvinning av oljor. Du som bilägare kan göra ett aktivt val för återvinning av använda motoroljor genom att välja service med Midland återvinningscertifiering. Din spillolja öronmärks då för återvinning i Europa. Och det kostar Dig inget extra.


För metallåtervinning har vi hjälp av ett av norden största återvinningsföretag Kuusakoski Recycling.